Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Commit Arbo kan claims verwachten van duizenden gedupeerden:

Werkgevers betalen structureel de volle prijs voor diensten van een bedrijfsarts, die zich zonder 6 jaar opleiding en officiele registratie helemaal geen bedrijfsarts mogen noemen. Dit laatste is strafbaar met ten hoogste 6 maanden gevangenisstraf (Wet BIG). NB: los van financiele fraude

Werknemers krijgen een oordeel over arbeidsongeschiktheid van een arts die vers van school komt en eigenlijk nog niet zelf gewerkt heeft, doch wel degelijk ondertekent met "bedrijfsarts". Dit laatste is strafbaar met ten hoogste 6 maanden gevangenisstraf (Wet BIG). NB: los van eventuele benadeling en fraude


Over het illegaal voeren van de titel "bedrijfsarts": http://www.geocities.com/dimitrivandam/titulatuurbedrijfsarts.html

C. over claims daarover: http://www.geocities.com/dimitrivandam/claims.html

 

----

 

Bedrijfsartsen boos over ‘kapittelen’ van collega
Publicatie: Nr. 13 - 30 maart 2007
Rubriek: NieuwsReflex
Bron(nen): 532

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft publiekelijk afstand genomen van bedrijfsarts Roel Melchers. Deze heeft al langere tijd een eigen e-mailnieuwsbrief, getiteld  ‘Arbo info’, die hij wekelijks naar 3000 ontvangers stuurt en waarin hij ‘prikkelende stellingen’ verdedigt.

‘Roel Melchers neemt met regelmaat standpunten in die niet gedeeld worden door de NVAB’, schrijft de beroepsvereniging in NVAB-actueel, dat eveneens per e-mail wordt verspreid. ‘Sterker nog: sommige standpunten berokkenen de beroepsgroep schade.’

De ontvangers van Melchers’ ‘Arbo info’ zijn bedrijfsartsen, maar ook beleidsmakers en Tweede Kamerleden. ‘Dat ook zij kennisnemen van mijn standpunten steekt de NVAB vooral’, vermoedt Melchers. Hij is ‘teleurgesteld’ dat zijn beroepsvereniging zich openlijk distantieert van zijn standpunten.

Een van die standpunten is bijvoorbeeld dat claimbeoordeling een taak van bedrijfsartsen is. De NVAB is van mening dat daarvan geen sprake is, zegt voorzitter Pieter Rodenburg. ‘Bedrijfsartsen beperken zich tot een advies over belasting/belastbaarheid en inzetbaarheid van patiënten. In april 2005 heeft de Algemene Ledenvergadering zich daarover duidelijk uitgesproken. Melchers kweekt dus verwarring met zijn opmerkingen. Hij is een gewaardeerd NVAB-lid, maar hij neemt standpunten in die afwijken van onze officiële standpunten. We vonden dat we dat duidelijk moesten maken aan de buitenwacht.’

Melchers vindt het raar om dat ‘zomaar door het land te bazuinen’, zegt hij. ‘De NVAB heeft mij gevraagd een disclaimer onder mijn nieuwsbrief te zetten, maar dat weiger ik. Ik ga toch ook niet onder mijn e-mails zetten dat mijn standpunten niet dezelfde zijn als die van de tennisvereniging waar ik lid van ben? Na mijn weigering heeft de voorzitter gemeend dit te moeten publiceren. Dat vind ik niet passend. Kaart die gevoelige onderwerpen liever aan in een ledenvergadering.’
Mogelijk nog gevoeliger ligt het onderwerp ‘partijdigheid’, waarvan Melchers zichzelf en zijn collega’s beticht en waarmee hij volgens de NVAB de beroepsgroep ‘in verlegenheid’ brengt. ‘Belachelijk’ vindt Melchers dat de discussie over de partijdigheid van de bedrijfsarts ‘kennelijk niet mag worden gevoerd’. ‘Jongens, wil ik maar zeggen, zie het nou gewoon onder ogen: we worden betaald door de werkgever. Dat geeft ons een bias. Dat is helemaal niet erg, maar we moeten er ons bewust van zijn en er helder over zijn. De NVAB wil daar geen discussie over; die verzekert dat de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts is vastgelegd in codes en protocollen. Maar dat biedt geen enkele garantie, vind ik.’

‘Melchers is publiekelijk gekapitteld’, zegt Jan Maasen, bedrijfsarts in Leiden verontwaardigd. Verschillende van ­Maasens collega’s, bijvoorbeeld zijn intervisiegroep van acht bedrijfsartsen, zijn hierover eveneens verbolgen. Ook Melchers zelf heeft diverse reacties en e-mails gekregen van collega’s die het een ‘schandalige manier van doen’ van de NVAB vinden.

‘Ik zou zeggen: prijs die man de hemel in’, zegt Maasen. ‘Hij probeert tenminste de discussie aan te gaan - wat kan daar op tegen zijn? Maar in plaats daarvan zegt de NVAB dat zijn standpunten ‘schadelijk zijn voor de reputatie van de bedrijfsarts’. Dat is ongeveer het ergste wat je tegen een arts kunt zeggen.’

 

Eveline Brandt